ภาพคณะภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและศิษยานุศิษย์วัดทับคล้อ ร่วมทำบุญปฎิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา งานธุดงควัตรประจำปี ๒๕๕๖ และวันอัฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร พ.ศ.๒๕๕๖ * เอื้อเฟื้อภาพจากคุณชุติกรณ์ สีตบุตร