ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพุทธบำบัด โดย ป้าเช็ง (คุณศรวรรณ ศิริสุนทรินทร์) และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีคณะพระภิษุกสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก * เอื้อเฟื้อภาพจากคุณ วีระชัย วัฒนสมบัติ