คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ * เอื้อเฟื้อภาพจากคุณ วีระชัย วัฒนสมบัติ