รายชื่อวัดจังหวัดกำแพงเพชร อีเมล

จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย ๑๑ อำเภอ ๓๗๘ วัด

พระอารามหลวงในจังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

?

วัดนาควัชรโสภณ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร ธรรมยุตินิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

?

อำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
วัดดาดทองเจริญม.12 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดเกาะแก้วม.6 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดกระโจมทองม.3 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดปางมะค่าม.5 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดมอสำราญม.15 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดเขาสว่างธรรมม.11 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดวังตะเคียนม.5 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดศรีเกษตรพัฒนาม.16 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดหนองใหญ่ม.9 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดส่องตาแลม.2 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดอ่างทองม.1 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดธรรมวารีม.9 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดทุ่งตาพุกม.4 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดศรีไพศาลม.1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดปากอ่างม.1 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดดอนโค้งม.5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดแสงอรุณม.2 ต.อ่างทอง เมืองกำแพงเพชรวัดดอนแตงม.4 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบ่อสามแสนม.6 ต.หนองปลิง เมืองกำแพงเพชรวัดดอนเหียงม.5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดศรีโยธินม.7 ต.หนองปลิง เมืองกำแพงเพชรวัดดำรงธรรมม.2 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดเขาพระม.3 ต.หนองปลิง เมืองกำแพงเพชรวัดบุญมั่นศรัทธารามม.3 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดราชพฤกษ์ศรัทธารามม.2 ต.หนองปลิง เมืองกำแพงเพชรวัดพรหมนิมิตม.1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดหนองปลิงม.3 ต.หนองปลิง เมืองกำแพงเพชรวัดบ่อกระบากม.7 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดโขมงหักม.13 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดส่องตาแลม.12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดคณฑีศรีวชิรารามม.9 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดใหม่หนองยางม.6 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดตลุกงามม.6 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดคูหาสวรรค์ม.2 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดไทรย้อยม.2 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดสันติวันม.9 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบ่อเงินม.12 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดเกาะตาลม.2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบ่อตาโพธิ์ม.10 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดโนนตารอดม.4 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดมิตรศรัทธาธรรมม.16 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดโค้งไผ่ม.1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดท่าตะคร้อเขาทองม.5 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดด่านกรวดม.7 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดมะกอกหวานม.7 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดบ้านหลวงม.2 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดวังโบสถ์ม.1 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดโพธิ์ศรีม.6 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดสระสิงห์โตม.8 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดวารีวัฒนารามม.5 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดหนองเต่าม.11 ต.เทพนคร เมืองกำแพงเพชรวัดสิทธิวรารามม.3 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดอุทุมพรม.1 ต.ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชรวัดหนองงูเห่าม.4 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดป่าดอยลับงาม.7 ต.ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชรวัดหนองโมกข์พัฒนาราม ม.10 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดหนองบัวม.7 ต.ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชรวัดเกาะฝ้ายม.4 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดสันติสุขม.7 ต.ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชรวัดบึงเสือเต้นม.5 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิม.5 ต.ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชรวัดปรีชาราษฎร์บำรุงม.3 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดเสมางามม.2 ต.ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชรวัดพัฒนราษฎร์บำรุงม.1 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดคลองสีนวลม.6 ต.ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชรวัดมาบมะโมงม.5 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดคลองสุวรรณม.4 ต.ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชรวัดหัวเสลาโพธารามม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมม.3 ต.ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชรวัดแก้วโสภณม.4 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดใหม่ศรีเจริญพรม.1 ต.ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชรวัดบึงกอกม.8 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดสระแก้วม.5 ต.ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชรวัดปลูกศรัทธาม.7 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดทุ่งเศรษฐีม.4 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดสันติยารามม.9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดพิกุลม.3 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดหนองกระทุ่มม.6 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดพระเจดีย์ทองม.10 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดอุดมศรัทธารามม.1 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดทุ่งสวนม.7 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดมะม่วงงามม.7 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดทุ่งสามัคคีม.1 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดดอนปอแดงม.3 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดพระบรมธาตุม.3 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดสลกบาตรม.3 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดวังยางม.1 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดสิงคารามม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดสว่างอารมณ์ม.6 ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชรวัดหงษ์ทองม.5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดเขาวังเยี่ยมม.6 ต.นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชรวัดสว่างอารมณ์ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบ้านปางขนุนม.9 ต.นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชรวัดน้อยวรลักษณ์ ม.4 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบ้านแม่นารีม.5 ต.นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชรวัดแสนสุขม.7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดชัยภูมิม.2 ต.นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชรวัดหนองเหมือดม.6 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดนาบ่อคำม.4 ต.นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชรวัดเนินสำราญม.7 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดกาทิ้งสามัคคีธรรมม.1 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดบ้านไร่ม.6 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดปราสาทม.2 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดหนองกระทุ่มม.4 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดเทพนครม.15 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดหนองชุมแสงธรรมม.9 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดโพธิ์พัฒนาม.5 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดขนุนงามม.4 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดโพธิ์ใหม่กฤษฎีม.13 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดช่องลมม.3 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดท่าเสลี่ยงต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดนาเหนือม.1 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดมงคลศรัทธารามม.3 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดวังน้ำวนม.11 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดหงษ์ทองเจริญม.6 ต.คณฑี เมืองกำแพงเพชรวัดสันเนินดินแดงม.13 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดดอนไพรวัลย์ต.ในเมือง เมืองกำแพงเพชรวัดหนองปลิงม.10 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดกำแพงเพชรต.ในเมือง เมืองกำแพงเพชรวัดทรัพย์เจริญม.2 ต.วังหามแหู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดคูยางต.ในเมือง เมืองกำแพงเพชรวัดวังล้อมม.4 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดนาควัชรโสภณม.3 ในเมือง เมืองกำแพงเพชรวัดวังหามแหม.1 ต.วังหามแหู อ.ขาณุวรลักษบุรี
วัดบางต.ในเมือง เมืองกำแพงเพชร??
วัดเสด็จต.ในเมือง เมืองกำแพงเพชร??
วัดลานดอกไม้ม.16 ต.ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชรกิ่งอำเภอโกสัมพี
วัดเกาะน้ำโจนม.4 ต.ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชรวัดเกาะตำแยม.5 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดอรัญญิกาวาสม.3 ต.ลานดอกไม้ออก เมืองกำแพงเพชรวัดโกสัมพีม.5 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดป่าชัยรังษีม.8 ต.ลานดอกไม้ออก เมืองกำแพงเพชรวัดคลองเมืองม.3 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดชัยพฤกษ์ม.3 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดศรีหัตถยารามม.3 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดเตาขนมจีนม.16 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดดงซ่อมสามัคคีม.9 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดหนองใหญ่ปางช่างยม ม.14 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดท่าคูณสามัคคีธรรมม.1 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ ม.8 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดโนนสมบูรณ์ม.12 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดมอสมบัติม.4 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดมะเดื่อชุมพรม.4 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดมอสูงม.1 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดไร่ลำปางม.6 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดวังทองม.2 ต.วังทอง เมืองกำแพงเพชรวัดเขาวังเจ้าม.5 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดไร่หลักขวัญม.2 ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชรวัดวังเจ้าม.6 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดดงสระแก้วม.3 ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชรวัดหนองแดนม.1 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดห้วยปักษ์ม.8 ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชรวัดหนองเตาอิฐม.11 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดวังพระธาตุม.17 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดหนองวัวดำม.7 ต.โกสัมพีนคร กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดหนองหลวงม.3 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดเกาะรากเสียดนอกม.2 ต.เพชรชมภู กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดไตรตรึงษารามม.8 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดเกาะรากเสียดม.7 ต.เพชรชมภู กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดทรัพย์นิมิตรม.9 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดคลองแต้วพัฒนาม.4 ต.เพชรชมภู กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดโนนโกม.9 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดอรัญสถิตย์ม.3 ต.ลานดอกไม้ตก กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดมอสำเภาพัฒนารามม.9 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดเนินกรวดม.7 ต.ลานดอกไม้ตก กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดวังประดาม.12 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดกัลปพฤกษ์ม.1 ต.ลานดอกไม้ตก กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดศรีปุณณาวาสม.2 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดอมฤต ม.1 ต.ลานดอกไม้ตก กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดศรีสุทธาวาสม.13 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชรวัดกระบวยทองม.1 ต.เทพนิมิต กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดไทรย้อยม.7 ต.ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชรวัดบึงลาดม.11 ต.เทพนิมิต กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดเทพทรงธรรมม.4 ต.ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชรวัดชัยมงคลม.4 ต.เทพนิมิต กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดนิคมสหกรณ์ม.4 ต.ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชรวัดก้องประชาราษฎร์ม.4 ต.เทพนิมิต กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดราษฎร์เจริญพรม.2 ต.ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชรวัดวังเจ้าม.5 ต.เทพนิมิต กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์ม.3 ต.ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชรวัดสามขาม.8 ต.เทพนิมิต กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดคลองละแวกม.1 ต.คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชรวัดบึงบ้านม.7 ต.บึงบ้าน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดประดู่ลายม.3 ต.คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชรวัดบึงสามัคคีม.7 ต.บึงสามัคคี กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดยางเรียงม.8 ต.คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชรวัดคอปล้องม.5 ต.ระหาน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดยางเลียงม.8 ต.คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชรวัดเกษประชาสรรค์ม.1 ต.ระหาน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดวังเพชรม.11 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามม.4 ต.ระหาน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดมหาโพธิมงคล??ม.2 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดศรีพรหมม.7 ต.ระหาน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดวังอ้อม.9 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดชัยเคืองม.3 ต.วังชะโอน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดสระเตยม.3 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดไผ่งามม.8 ต.วังชะโอน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดแปดอ้อมม.7 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดพงษ์สักม.11 ต.วังชะโอน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดพัฒนานิคมม.5 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดแสงสุริยารามม.10 ต.วังชะโอน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดใหม่ศรีอุบลม.8 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดป่าวังชะโอนม.6 ต.วังชะโอน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
วัดโพธิ์ทะเลม.4 ต.นิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชรวัดหนองไทรม.12 ต.วังชะโอน กิ่งอ.โกสัมพีนคร
อำเภอคลองลานกิ่งอำเภอบึงสามัคคี
วัดมอเศรษฐีม.10 ต.คลองลาน อ.คลองลานวัดกระบวยทองม.1 ต.เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดศรีสัจธรรมม.11 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลานวัดบึงลาดม.11 ต.เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดคลองน้ำไหลกลางม.2 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลานวัดชัยมงคลม.4 ต.เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดท่าช้างม.4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลานวัดก้องประชาราษฎร์ ม.4 ต.เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดไพรสณฑ์รัตนารามม.3 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลานวัดวังเจ้าม.5 ต.เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดมอสังเวียนม.4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลานวัดสามขาม.8 ต.เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดแม่สอดม.3 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลานวัดคอปล้องม.5 ต.ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดโชคชัยพัฒนาม.11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดเกษประชาสรรค์ม.1 ต.ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดมอสำราญม.7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดศรีพรหมม.7 ต.ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดป่าเจริญธรรมม.2 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ม.4 ต.ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดใหม่ธงชัยม.3 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดชัยเคืองม.3 ต.วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดคลองลานม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดไผ่งามม.8 ต.วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดท่าข้ามสามัคคีม.5 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดพงษ์สักม.11 ต.วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดปากคลองลานม.4 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดแสงสุริยารามม.10 ต.วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดคลองน้ำไหลใต้??ม.3 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลานวัดป่าวังชะโอนม.6 ต.วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดคลองใหญ่ม.4 ต.สักงาม อ.คลองลานวัดหนองไทรม.12 ต.วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดศรีสมบูรณ์ม.5 ต.สักงาม อ.คลองลานวัดบึงสามัคคีม.7 ต.บึงสามัคคี กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดสักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลานวัดบึงบ้านม.7 ต.บึงบ้าน กิ่ง อ.บึงสามัคคี
วัดหนองน้ำขุ่นม.5 ต.สักงาม อ.คลองลาน??
วัดดอยแก้วม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน??
วัดโป่งน้ำร้อนม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน??
อำเภอลานกระบืออำเภอทรายทองวัฒนา
วัดจันทิมาม.3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือวัดชุมนากม.3 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองพัฒนา
วัดเพชรไพรวัลย์ม.2 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือวัดถาวรวัฒนา (เหนือ)ม.4 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองพัฒนา
วัดเกศกาสรม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือวัดถาวรวัฒนา (ใต้)ม.1 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองพัฒนา
วัดช่องลม??ม.1 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือวัดบึงสำราญน้อยม.8 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองพัฒนา
วัดปรือพันไถม.4 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือวัดบึงสำราญใหญ่ม.7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองพัฒนา
วัดโพธิ์เตี้ยม.3 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือวัดแก้วศรีวิไลม.10 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองพัฒนา
วัดหนองตาสังข์ม.2 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือวัดนิมิตธัญญารามม.6 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองพัฒนา
วัดแก้วสุริย์ฉายม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือวัดทุ่งทองม.6 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองพัฒนา
วัดดงกระทิงม.5 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือวัดวังน้ำแดงม.2 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองพัฒนา
วัดดงอีบุกม.1 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือวัดโพธิ์ประสิทธิธรรมม.13 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองพัฒนา
วัดลานตาบัวม.2 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ??
วัดฟากทุ่งม.1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ??
วัดสว่างอารมณ์ม.5 ต.หนองพลวง อ.ลานกระบือ??
อำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุง
วัดเขาชุมแสงม.15 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดศรีภิรมย์ม.2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดคลองขุดม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดเด่นสะเดาม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดคลองพร้าวม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดนาร้อยไร่ม.5 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดท่าขึ้นม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดมาบคล้าม.9 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดสุขเกษมม.12 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดเกาะหมูม.6 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดโพธิ์ทองม.8 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดโค้งวิไลม.4 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดหนองไผ่ม.11 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทองวัดถนนงามม.1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดมอเจริญม. ต.หินดาด อ.ปางศิลาทองวัดหนองเต่าทองม.12 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
อำเภอพรานกระต่ายวัดคลองน้ำเย็นเหนือ ม.7 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
วัดทรายทองศรัทธารามม.10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่ายวัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง ม.4 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
วัดเขาคีรีสม.1 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่ายวัดคฤหบดีสงฆ์ม.3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
วัดลัฏฐิวันวนารามม.3 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่ายวัดพรหมพารามม.2 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
วัดเขาเฉลียง ม.7 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่ายวัดรักษ์สามัคคีธรรมม.4 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
วัดคลองพิไกรม.15 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่ายวัดวชิรารามม.5 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
วัดรัตนปทุมม.3 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่ายวัดศรีสังฆธารามม.1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
วัดวังไม้แดงม.5 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่ายวัดดงตาจันทร์ม.8 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง
วัดสว่างอารมณ์ม.8 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่ายวัดหนองปรือม.1 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง
วัดอินทรารามม.4 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่ายวัดถนนน้อยม.5 ต.ถาวรวัฒนา อ.คลองขลุง
วัดเย็นบูรณะราษฎร์เจริญ ม.3 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่ายวัดอู่สำเภาม.8 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดถ้ำเขาตะล่อมม.4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่ายวัดคลองพัฒนารามม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดกุฏิการามม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่ายวัดคล้ายภู่ทองม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดเขาแก้วม.16 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่ายวัดสันติวนารามม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดเขาสว่างอารมณ์ม.9 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่ายวัดสามัคคีธรรมม.1 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดลานกระทิงม.4 ต.วังควง อ.พรานกระต่ายวัดหนองจอกพัฒนาราม ม.4 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดสุวรรณารามม.2 ต.วังควง อ.พรานกระต่ายวัดอยู่โนนมะกอกม.3 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
วัดนานอกม.3 ต.วังควง อ.พรานกระต่ายวัดคลองสุขใจม.4 ต.ทุ่งทราย อ.คลองขลุง
วัดลานทองม.7 ต.วังควง อ.พรานกระต่ายวัดโนนจั่นม.1 ต.ทุ่งทราย อ.คลองขลุง
วัดราษฎร์บูรณะม.1 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่ายวัดหนองนกชุมม.2 ต.ทุ่งทราย อ.คลองขลุง
วัดทุ่งน้ำตกม.3 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่ายวัดเขาน้ำอุ่นม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.คลองขลุง
วัดโคศิรการามม.1 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่ายวัดระหารม.1 ต.โพธิ์ทอง อ.คลองขลุง
วัดคลองราษฎร์เจริญม.2 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่ายวัดสุขเกษมม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.คลองขลุง
วัดไตรภูมิม.12 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่ายวัดหนองหล่มม.2 ต.โพธิ์ทอง อ.คลองขลุง
อำเภอไทรงามวัดหินชะโงกม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.คลองขลุง
วัดไทรงามใต้ม.7 ต.ไทรงาม อ.ไทรงามวัดคงคารามม.1 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง
วัดเนินสำราญม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงามวัดธรรมธารามม.6 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง
วัดแก้วชัยมงคลม.8 ต.ไทรงาม อ.ไทรงามวัดพรหมประดิษฐ์ม.3 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง
วัดเทพนิมิตมงคลม.1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงามวัดแม่ลาดใหญ่ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง
วัดไทรงามม.4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงามวัดทุ่งหันตราม.10 ต.วังแขม อ.คลองขลุง
วัดหนองโดนราษฎร์บำรุง ม.3 ต.พานทอง อ.ไทรงามวัดจันทารามม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง
วัดบ่อแก้วม.5 ต.พานทอง อ.ไทรงามวัดบ่อทองม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง
วัดพานทองม.1 ต.พานทอง อ.ไทรงามวัดวังหันน้ำดึงม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง
วัดราษฎร์ศรัทธารามม.2 ต.พานทอง อ.ไทรงามวัดศาลเจ้าแม่ม.6 ต.วังแขม อ.คลองขลุง
วัดแก้วสุวรรณม.3 ต.มหาชัย อ.ไทรงามวัดหนองทองหล่อม.4 ต.วังไทร อ.คลองขลุง
วัดศรีวิไลม.3 ต.มหาชัย อ.ไทรงามวัดมุจลินท์ม.6 ต.วังไทร อ.คลองขลุง
วัดมหาชัยวนารามม.1 ต.มหาชัย อ.ไทรงามวัดหนองเหม่นม.8 ต.วังไทร อ.คลองขลุง
วัดบุญญารักษ์ม.4 ต.มหาชัย อ.ไทรงามวัดอัมพาพนารามม.1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง
วัดทุ่งมหาศาลม.7 ต.มหาชัย อ.ไทรงามวัดอ่างทองพัฒนาม.11 ต.วังไทร อ.คลองขลุง
วัดคงคารามม.2 ต.หนองคล้า อ.ไทรงามวัดท่าคร้อม.4 ต.วังบัว อ.คลองขลุง
วัดป่าเรไลย์ม.1 ต.หนองคล้า อ.ไทรงามวัดปทุมทองม.8 ต.วังบัว อ.คลองขลุง
วัดโปร่งตะคลองม.7 ต.หนองคล้า อ.ไทรงามวัดสามแยกม.8 ต.วังบัว อ.คลองขลุง
วัดสว่างอารมณ์ม.3 ต.หนองคล้า อ.ไทรงามวัดนิคมธรรมารามม.7 ต.วังยาง อ.คลองขลุง
วัดหัวยางม.4 ต.หนองคล้า อ.ไทรงามวัดตะล่อมสุวรรณาราม ม.2 ต.วังยาง อ.คลองขลุง
วัดเนินกรอยม.2 ต.หนองทอง อ.ไทรงามวัดประชาศรัทธารามม.3 ต.วังยาง อ.คลองขลุง
วัดโนนใหญ่วัฒนารามม.6 ต.หนองทอง อ.ไทรงามวัดฤกษ์หร่ายสามัคคีม.1 ต.วังยาง อ.คลองขลุง
วัดงิ้วสองนางม.1 ต.หนองทอง อ.ไทรงามวัดวังน้ำสามัคคีม.4 ต.วังยาง อ.คลองขลุง
วัดจิกคันซ้อนม.3 ต.หนองทอง อ.ไทรงามวัดอุเบกขารามม.6 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง
วัดศรีบุญส่งม.7 ต.หนองทอง อ.ไทรงามวัดโนนดุมม.2 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง
วัดใหม่โคกเจริญม.4 ต.หนองทอง อ.ไทรงามวัดโนนทันม.8 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง
วัดธรรมรังษีม.5 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงามวัดพิกุลทองม.1 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง
วัดไผ่ตาสุ่มม.9 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงามวัดหนองขามม.4 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง
วัดหนองปืนแตกม.3 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม??
วัดหนองแม่แตงม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม??
วัดทุ่งรวงทองม.4 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม??
วัดทีฆายุการามม.3 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม??
วัดสักขีย์วนารามม.2 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม??
วัดหนองไม้กองม.1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม