รายชื่อวัดในจังหวัดพิจิตร อีเมล

จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๑๒ อำเภอ

พระอารามหลวงในจังหวัด พิจิตร

วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

?

วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

?

อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอบางมูลนาก
* วัดท่าหลวงตำบลในเมือง เมืองพิจิตรวัดชัยมงคลตำบลบางมูลนาก บางมูลนาก
วัดดานม. 3 ตำบลไผ่ขวาง เมืองพิจิตรวัดบางมูลนากตำบลบางมูลนาก บางมูลนาก
วัดวังกระดี่ทองม. 4 ตำบลย่านยาว เมืองพิจิตรวัดท่าหอยม. 2 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดหงส์ม.3 ตำบลย่านยาว เมืองพิจิตรวัดบางไผ่ม. 5 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดหาดมูลกระบือม. 1 ตำบลย่านยาว เมืองพิจิตรวัดพฤกษะวันม. 11 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดท่าฬ่อม. 2 ตำบลท่าฬ่อ เมืองพิจิตรวัดโพธิ์แดนตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดวังมะเดื่อม. 3 ตำบลท่าฬ่อ เมืองพิจิตรวัดวังน้ำเต้าม. 6 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดราชช้างขวัญม. 1 ตำบลปากทาง เมืองพิจิตรวัดใดปลาดุกม. 2 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดวิจิตรารามม. 5 ตำบลปากทาง เมืองพิจิตรวัดสถานีดงตะขบม. 3 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดคลองคะเชนทร์ม. 5 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตรวัดสามแยกม. 9 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดคลองโนนม. 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตรวัดห้วยคตม.7 ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดดงชะพลูม. 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตรวัดไข่เน่าม. 2 ตำบลหอไกร บางมูลนาก
วัดมูลเหล็กม. 4 ตำบลคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตรวัดหอไกรม. 3 ตำบลหอไกร บางมูลนาก
วัดคลองโพธิ์ม. 5 ตำบลโรงช้าง เมืองพิจิตรวัดดงเย็นม. 7 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก
วัดโรงช้างม. 2 ตำบลโรงช้าง เมืองพิจิตรวัดท่าช้างม. 3 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก
วัดขนุนม.4 ขนุน ตำบลเมืองเก่า เมืองพิจิตรวัดโพธิ์ทองม. 5 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก
วัดเขื่อนม. 1 ตำบลเมืองเก่า เมืองพิจิตรวัดวังกร่างม. 4 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก
วัดท่าข่อยม. 2 ตำบลเมืองเก่า เมืองพิจิตรวัดวังทองม. 8 ตำบลเนินมะกอก บางมูลนาก
วัดฆะมังม. 2 ตำบลฆะมัง เมืองพิจิตรวัดเครือเขาโค้งม. 4 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดสามขาม. 8 ตำบลฆะมัง เมืองพิจิตรวัดราษฎศรัทธาม. 2 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดเขารูปช้างม. 1 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดวังสำโรงม. 5 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดดงกลางม. 2 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดห้วยเรียงใต้ม. 3 ตำบลวังกรด บางมูลนาก
วัดดงป่าคำม. 3 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดไดโสนม. 5 ตำบลห้วยเขน บางมูลนาก
วัดมงคลเขตม. 9 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดห้วยเขนม. 3 ตำบลห้วยเขน บางมูลนาก
วัดวังหูทิพย์ม. 7 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดมะกอกงอม. 5 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดใหม่คำวันม. 5 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดราษฎร์สามัคคีม. 7 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดอู่ตะเภาม.8 ตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตรวัดวังขอนซุงม. 9 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดศรีมงคลม. 1 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดวังตะกูม.3 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดหนองนาดำม. 5 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดสุขุมารามม. 11 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดหัวดงม. 6 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดหนองกะทอม. 6 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดท่ามะไฟม. 9 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดห้วยเรียงเหนือม. 2 ตำบลวังตะกู บางมูลนาก
วัดเนินสมอม.8 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดกุดประดู่ม.?7 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดลำชะล่าม. 2 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดเกาะแก้วม.4 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดเนินยาวม. 4 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดตะกรุดไรม. 8 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดป่ามะคาบม. 3 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดทายการามม. 6 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดโพธิ์งามม. 4 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดไทรย้อยม. 2 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดยางคอยเกลือม. 6 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดวังบงก์ม. 5 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดสระสาลีม. 11 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดวังหินแรงม. 3 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดหนองถ้ำม. 2 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดสำนักขุนเณรม. 1 ตำบลสำนักขุนเณร บางมูลนาก
วัดแหลมยางม. 5 ตำบลป่ามะคาบ เมืองพิจิตรวัดเนินชัยศรีม. 5 ตำบลห้วยพุก บางมูลนาก
วัดเกาะแก้วม. 2 ตำบลสากเหล็ก เมืองพิจิตรวัดวังหว้าม. 8 ตำบลห้วยพุก บางมูลนาก
วัดถ้ำคะนองม. 4 ตำบลสากเหล็ก เมืองพิจิตรวัดธรรมสังเวชม. 5 ตำบลห้วยร่วม บางมูลนาก
วัดท่าพิกุลม. 7 ตำบลสากเหล็ก เมืองพิจิตรวัดหนองสนวนม. 3 ตำบลห้วยร่วม บางมูลนาก
วัดปากดงม.11 ตำบลสากเหล็ก เมืองพิจิตรวัดหนองสองห้องม. 4 ตำบลห้วยร่วม บางมูลนาก
วัดสากเหล็กม. 1 ตำบลสากเหล็ก เมืองพิจิตรวัดคลองทรายม. 7 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดคลองทรายม. 2 ตำบลท่าเยี่ยม เมืองพิจิตรวัดดงเจริญม. 7 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดท่าคล้อม. 8 ตำบลท่าเยี่ยม เมืองพิจิตรวัดบรรพตสุทธาราม ม. 5 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดหนองคล้าม. 9 ตำบลท่าเยี่ยม เมืองพิจิตรวัดไผ่เหลืองม. 8 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดเขาพระม. 3 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดวังกะทะม. 6 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดน้ำโจนเหนือม. 6 ตำบลหัวดง เมืองพิจิตรวัดวังก้านเหลืองม. 2 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดหนองตะเคียนม. 10 ตำบลท่าเยี่ยม เมืองพิจิตรวัดวังงิ้วม. 4 ตำบลวังงิ้ว บางมูลนาก
วัดหนองสองห้องม.3 ตำบลท่าเยี่ยม เมืองพิจิตรวัดเพชรลูกกาม. 2 ตำบลลำประดา บางมูลนาก
วัดคลองทรายใต้ม. 4 ตำบลคลองทราย เมืองพิจิตรวัดลำประดากลางม.9 ตำบลลำประดา บางมูลนาก
วัดโปร่งราษฎร์ม. 7 ตำบลคลองทราย เมืองพิจิตรวัดลำประดาใต้ม. 1 ตำบลลำประดา บางมูลนาก
วัดหนองจั่วม.5 ตำบลคลองทราย เมืองพิจิตรวัดหนองโกม. 6 ตำบลลำประดา บางมูลนาก
วัดหนองต้นพลวงม.1 ตำบลคลองทราย เมืองพิจิตรวัดหนองสะเดาม. 3 ตำบลลำประดา บางมูลนาก
วัดหนองสาหร่ายม.7 ตำบลคลองทราย เมืองพิจิตรวัดห้วยหลัวม. 13 ตำบลลำประดา บางมูลนาก
วัดดงสว่างม. 4 ตำบลสายคำโห้ เมืองพิจิตรวัดหนองกอไผ่ม. 6 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดบ้านน้อยม. 6 ตำบลสายคำโห้ เมืองพิจิตรวัดหนองครกม.7 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดสายคำโห้ม. 1 ตำบลสายคำโห้ เมืองพิจิตรวัดบางลำพูม.1 ตำบลภูมิ บางมูลนาก
วัดหนองไผ่ม. 7 ตำบลบ้านบุ่ง เมืองพิจิตรวัดหนองเต่าม. 3 ตำบลภูมิ บางมูลนาก
วัดวังกลมม. 1 ตำบลบ้านบุ่ง เมืองพิจิตรวัดวังกรดม. 2 ตำบลวังกรด บางมูลนาก
วัดบึงตะโกนม. 2 ตำบลท่าหลวง เมืองพิจิตรวัดห้วยเรียงกลางม. 5 ตำบลวังกรด บางมูลนาก
วัดคลองคู้ม. 6 ตำบลท่าหลวง เมืองพิจิตรวัดทุ่งตับเต่าม. 1 ตำบลวังสำโรง บางมูลนาก
วัดสมาบาปม. 5 ตำบลเมืองเก่า เมืองพิจิตรวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ ตำบลบางไผ่ บางมูลนาก
วัดนครชุมม. 3 ตำบลเมืองเก่า เมืองพิจิตร??
วัดประทมม. 3 ตำบลเมืองเก่า เมืองพิจิตร??
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ม.4 ตำบลฆะมัง เมืองพิจิตร??
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ ม.10 ตำบลฆะมัง เมืองพิจิตร??
อำเภอทับคล้ออำเภอโพธิ์ประทับช้าง
* วัดมงคลทับคล้อม.2 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดท่าบัวทองตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดทับคล้อม.1 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดท่าพุดซาตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดคามวาสีม. 4 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดบึงโพธิ์ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดจันทรังสีม. 6 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดโพธิ์ประทับช้างตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดทรงธรรมม. 1 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดหนองต้นไทรตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดป่าเรไรย์ม. 2 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดบ้านซ่องม. 7 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีรัตนวรารามม. 5 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดไผ่ท่าโพใต้ ม. 3 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองชัยศรีม. 8 ตำบลทับคล้อ ทับคล้อวัดลำนังม.2 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง
วัดเกาะแก้วลำประดา ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดวังท่าโพม. 4 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง
วัดเขาทรายม. 1 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดใหม่โพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง
วัดวังแดง ม. 2 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดดานน้อยม.6 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง
วัดวังแดงเหนือม. 2 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดย่านยาวม. 8 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง
วัดวังหินเพลิงม. 5 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดราษฎร์บูรณะม.1 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีพรหมจริยาวาส ม. 7 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดวังจิกม. 2 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองจะปราบม.6 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดวังเทโพ ม. 3 ตำบลวังจิก โพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองพงษ์ม. 3 ตำบลเขาทราย ทับคล้อวัดเกาะแก้วม. 11 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดเกาะแก้วสามัคคีตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดไผ่รอบม. 8 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดเขาโล้น ม. 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดม่วงเฒ่าม.12 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดคีรีเทพนิมิตม.3 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดโรงวัวม. 2 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดจิตเสือเต้นม. 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดสระประทุมม.6 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดนิคมราษฎร์บำรุงม.8 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดหนองไม้แดงม. 10 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดประชาบำรุงม. 2 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดหนองหลวงม. 3 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดมหาวนารามม. 5 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดหนองหัวปลวกม. 12 ตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง
วัดยางสามต้นม. 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดดงเสือเหลืองม. 2 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
วัดสัตตศิลาอาสน์ ม. 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดทุ่งนาดีม.8 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองขนากม. 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อวัดทุ่งประพาสม.2 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
วัดเขาดินม. 6 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
วัดคลองห้วยหลัวม. 14 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดเนินพยอมม. 1 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
วัดคายน้อยม. 12 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดหนองขานางม. 7 ตำบลดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
วัดโคกกระฐินม. 10 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดเนินสว่างม.1 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดโคกสะอาดม. 6 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดเนินสาลิกาม. 6 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดท้ายทุ่งม. 1 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดบึงกอกม. 7 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดนวลศรีสิทธารามม. 9 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดมาบมะไฟม.5 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดน้ำเคืองม. 13 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดสระมณีม. 2 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีคีรีพรตวิทยาราม ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดห้วยน้ำซึมม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีชันจนารามม. 4 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดหนองพงม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีเบญจคาลัยม. 3 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดหนองสะแกม.6 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีพรหมประสิทธิ์ม. 7 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดหนองขำม. 6 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดศรีสุทธาวาสม. 11 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดหนองบัวม. 5 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองคอมม.15 ตำบลท้ายทุ่ง ทับคล้อวัดหนองคล้าม. 3 ตำบลเนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง
อำเภอตะพานหินอำเภอโพทะเล
วัดแก้วศิริธรรมารามม.2 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดบ้านตาลม. 1 ตำบลโพทะเล โพทะเล
วัดเขาพนมกาวม. 5 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดปากน้ำม. 4 ตำบลโพทะเล โพทะเล
วัดเทศสว่างเจริญม. 6 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดโพทะเลม. 5 ตำบลโพทะเล โพทะเล
วัดศรีวนารามม. 5 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดท้ายน้ำม. 2 ตำบลท้ายน้ำ โพทะเล
วัดหนองพงม. 2 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดเนินโพธิ์ม. 4 ตำบลท้ายน้ำ โพทะเล
วัดหนองพยอมม.3 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดหนองบัวม. 5 ตำบลท้ายน้ำ โพทะเล
วัดห้วยเกตุเกษมม. 1 ตำบลหนองพยอม ตะพานหินวัดทะนงม. 1 ตำบลทะนง โพทะเล
วัดเจริญศรัทธาม. 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ ตะพานหินวัดนาควิลัยม.3 ตำบลทะนง โพทะเล
วัดทุ่งโพธิ์ม. 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ ตะพานหินวัดคลองตางาวม. 5 ตำบลท่าบัว โพทะเล
วัดหนองเครือซูดม. 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ ตะพานหินวัดทับทิมม. 1 ตำบลท่าบัว โพทะเล
วัดดงตะขบม. 4 ตำบลดงตะขบ ตะพานหินวัดท่าบัวม. 4 ตำบลท่าบัว โพทะเล
วัดหนองคล่อม. 3 ตำบลดงตะขบ ตะพานหินวัดหลวงม. 2 ตำบลท่าบัว โพทะเล
วัดใหม่สำราญ ม. 6 ตำบลดงตะขบ ตะพานหินวัดเถรน้อยม. 5 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล
วัดคลองคูณม. 2 ตำบลคลองคูน ตะพานหินวัดทุ่งน้อยม. 2 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล
วัดประชุมชนสิตาราม ม. 5 ตำบลคลองคูน ตะพานหินวัดใหม่ศรีวิชัยม. 3 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล
วัดวังไคร้ม. 1 ตำบลคลองคูน ตะพานหินวัดอินทร์พรหมใยม. 1 ตำบลทุ่งน้อย โพทะเล
วัดพนมยอมม.1 ตำบลวังสำโรง ตะพานหินวัดท่าขมิ้นม. 1 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล
วัดยางขาวสุทธาวาส ม. 6 ตำบลวังสำโรง ตะพานหินวัดทุ่งใหญ่ม.3 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล
วัดวังสำโรงม.2 ตำบลวังสำโรง ตะพานหินวัดหนองคล้าม.6 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล
วัดสามบึงบาตรม. 3 ตำบลวังสำโรง ตะพานหินวัดหนองปทุมม. 2 ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล
วัดท่าปอม. 5 ตำบลวังหว้า ตะพานหินวัดห้วยยาวราษบำรุง ตำบลท่าขมิ้น โพทะเล
วัดยางคลีม. 3 ตำบลวังหว้า ตะพานหินวัดท่ามะไฟม. 1 ตำบลท่าเสา โพทะเล
วัดล่องตะแบกม. 4 ตำบลวังหว้า ตะพานหินวัดบางพล้อม. 5 ตำบลท่าเสา โพทะเล
วัดวังหว้าม.1 ตำบลวังหว้า ตะพานหินวัดพังน้อยม. 4 ตำบลท่าเสา โพทะเล
วัดเนินทรายม. 6 ตำบลวังหลุม ตะพานหินวัดวังตาด้วงม.7 ตำบลท่าเสา โพทะเล
พระพุทธบาทเขารวก??ม. 5 ตำบลวังหลุม ตะพานหินวัดหนองดงม.2 ตำบลท่าเสา โพทะเล
วัดราษฎร์เจริญม. 9 ตำบลวังหลุม ตะพานหินวัดคงคารามม. 2 ตำบลบางคลาน โพทะเล
วัดสัตตวนารามม. 1 ตำบลวังหลุม ตะพานหินวัดบางลายเหนือม. 2 ตำบลบางลาย โพทะเล
วัดทับปรูม. 2 ตำบลทับหมัน ตะพานหินวัดประดาทองม. 6 ตำบลบางลาย โพทะเล
วัดทับหมันม. 1 ตำบลทับหมัน ตะพานหินวัดหนองในดงม. 4 ตำบลบางลาย โพทะเล
วัดบึงประดู่ม. 5 ตำบลทับหมัน ตะพานหินวัดบึงนารางม. 1 ตำบลบึงนาราง โพทะเล
วัดไผ่หลวงม. 3 ตำบลไทรโรงโขน ตะพานหินวัดหนองแขมม.4 ตำบลบึงนาราง โพทะเล
วัดไทรโรงโขน ม. 2 ตำบลไทรโรงโขน ตะพานหินวัดห้วงศรัทธารามม. 3 ตำบลบึงนาราง โพทะเล
วัดคลองข่อยม. 5 ตำบลไทรโรงโขน ตะพานหินวัดท่านั่งม. 4 ตำบลท่านั่ง โพทะเล
วัดคลองทองหลางม. 6 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหินวัดวังแดงม. 1 ตำบลท่านั่ง โพทะเล
วัดเทวประสาทม. 3 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหินวัดบ้านน้อยม. 1 ตำบลบ้านน้อย โพทะเล
วัดธงไทยารามม. 8 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหินวัดปากลัดม. 2 ตำบลบ้านน้อย โพทะเล
วัดหาดแตงโมม. 3 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดขวางม. 3 ตำบลวัดขวาง โพทะเล
วัดสันติพลารามม. 3 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดพร้าวม. 4 ตำบลวัดขวาง โพทะเล
วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหินวัดทุ่งทองม. 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล
วัดโพธิ์ลอยม. 4 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหินวัดบึงลีม. 4 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล
วัดห้วงสลิดม. 7 ตำบลห้วยเกตุ ตะพานหินวัดโพธิ์ไทรงามม. 1 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล
วัดพฤกษวันม. 3 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดวังกระสูบม.6 ตำบลโพธิ์ไทรงาม โพทะเล
วัดปิ่นสุทธาวาสม. 6 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดโพธิ์ศรีม. 6 ตำบลบางคลาน โพทะเล
วัดตะพานหินม. 2 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดหิรัญญารามม. 5 ตำบลบางคลาน โพทะเล
วัดต้นชุมแสงม. 1 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดทุ่งพรหมทองม. 8 ตำบลบางลาย โพทะเล
วัดงิ้วรายม. 2 ตำบลงิ้วราย ตะพานหินวัดบางลายใต้ ม. 7 ตำบลบางลาย โพทะเล
อำเภอสามง่ามอำเภอวังทรายพูน
วัดเทพสิทธิการามม. 10 ตำบลสามง่าม สามง่ามวัดเขตมงคลม. 1 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดรายชะโดม. 7 ตำบลสามง่าม สามง่ามวัดเขาเขตม. 7 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดวังแดงม. 15 ตำบลสามง่าม สามง่ามวัดตากแดดม. 6 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดสามง่ามม. 4 ตำบลสามง่าม สามง่ามวัดทุ่งโม่งม. 7 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดใหม่ราษฎร์บำรุงม. 9 ตำบลสามง่าม สามง่ามวัดเนินหัวโล้ม. 5 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดกำแพงดินม. 4 ตำบลกำแพงดิน สามง่ามวัดป่าเขาน้อยม.5 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดวังปลาทูม. 11 ตำบลกำแพงดิน สามง่ามวัดวังทรายพูนม. 2 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดศรีศรัทธารามม. 6 ตำบลกำแพงดิน สามง่ามวัดวังแสงม. 4 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดกระทุ่มน้ำเดือดม. 5 ตำบลรังนก สามง่ามวัดหนองยางม. 8 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดจระเข้ผอมม. 1 ตำบลรังนก สามง่ามวัดคลองสะแกม. 6 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน
วัดบ้านใหม่คงคารามม. 6 ตำบลรังนก สามง่ามวัดท่ากระดานตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน
วัดรังนกม. 4 ตำบลรังนก สามง่ามวัดป่าหวายม. 5 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน
วัดหนองน้ำเขียวม. 5 ตำบลรังนก สามง่ามวัดวังทับไทรม. 4 ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน
วัดมาบกระเปา ม. 4 ตำบลหนองโสน สามง่ามวัดหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน
วัดหนองโสนม. 5 ตำบลหนองโสน สามง่ามวัดใหม่สุขสวรรค์ ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน
วัดหลังถนนประชาสรรค์ ม.1 ตำบลบ้านนา วชิรบารมีวัดเขาขมิ้นม.7 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดเนินปอม. 1 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดดงพลับม. 6 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดเนินพยอมม. 3 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดใดน้ำขุ่นม.10 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดเนินพลวงม. 9 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดไตรยางค์วนาราม ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดบึงตะคตม. 13 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดศรีศรัทธารามม. 1 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดมาบฝางม. 7 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดหนองพระม. 4 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดยางห้าหลุมม. 9 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดหนองโพธิ์ม. 5 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดวังกระทึงม. 4 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดเกาะแก้วม. 6 ตำบลหนองปล้อง วังทรายพูน
วัดสระยายชีม. 5 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดคลองน้อยม. 3 ตำบลหนองปล้อง วังทรายพูน
วัดใหม่ปลายห้วยม. 11 ตำบลเนินปอ สามง่ามวัดหนองปล้องม. 1 ตำบลหนองปล้อง วังทรายพูน
วัดคลองเจริญม. 10 ตำบลหนองโสน สามง่ามวัดบ่อแต้ม. 3 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดบึงเฒ่าม. 11 ตำบลหนองโสน สามง่ามวัดเขาพนมพาม. 7 ตำบลหนองพระ วังทรายพูน
วัดป่าแซงม. 3 ตำบลหนองโสน สามง่ามวัดบุ่งมะกรูดม. 3 ตำบลวังทรายพูน วังทรายพูน
วัดป่าพรหมวิหารม. 2 ตำบลหนองโสน สามง่าม??
วัดไผ่ใหญ่ม. 7 ตำบลหนองโสน สามง่าม??
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์??ตำบลหนองหลุม สามง่าม??
กิ่งอำเภอดงเจริญอำเภอวชิรบารมี
วัดตลิ่งชันม. 3 ตำบลวังงิ้ว ดงเจริญวัดหนองหญ้าปล้องม. 2 ตำบลวังโมกข์ วชิรบารมี
วัดวังบงก์ม. 5 ตำบลสำนักขุนเณร ดงเจริญวัดสระบรเพ็ดม. 4 ตำบลวังโมกข์ วชิรบารมี
วัดใดลึกม. 6 ตำบลห้วยพุก ดงเจริญวัดวังโมกข์ม.13 ตำบลวังโมกข์ วชิรบารมี
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ม.5 ตำบลห้วยพุก ดงเจริญวัดหนองริ้นม.3 ตำบลวังโมกข์ วชิรบารม
วัดห้วยพุกม. 8 ตำบลห้วยพุก ดงเจริญวัดดงยางสามัคคีธรมม.3 ตำบลวังโมกข์ วชิรบารมี
วัดห้วยน้ำโจนม. 1 ตำบลห้วยร่วม ดงเจริญวัดหนองหูช้างม. 6 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
กิ่งอำเภอบึงนารางวัดหนองสะเดาม. 4 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
วัดคลองข่อยม. 5 ตำบลบางลาย บึงนารางวัดหนองขาวม. 5 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
วัดหนองในดงม. 4 ตำบลบางลาย บึงนารางวัดสุนทรเกษตรารามม. 3 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
วัดทุ่งศาลาม. 5 ตำบลบึงนาราง บึงนารางวัดยางตะพายม. 10 ตำบลบ้านนา วชิรบารม
วัดใหม่มงคลทุ่งกระทั่ง ม. 2 ตำบลโพธิ์ไทรงาม บึงนารางวัดบึงบัวม.12 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
วัดสี่แยกธรรมเวทม. 4 ตำบลโพธิ์ไทรงาม บึงนารางวัดบ้านบึงบัวม. 8 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
วัดห้วยแก้วม. 2 ตำบลห้วยแก้ว บึงนารางวัดบ้านนาม.2 นา ตำบลบ้านนา วชิรบารม
วัดทุ่งโคราชวนารามม. 6 ตำบลแหลมรัง บึงนารางวัดนิคมสามัคคีธรรมม.7 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
วัดบึงทับจั่นม. 3 ตำบลแหลมรัง บึงนารางวัดกรดงามม. 5 ตำบลบ้านนา วชิรบารมี
กิ่งอำเภอสากเหล็กวัดหนองหลุมม. 5 ตำบลหนองหลุม วชิรบารมี
วัดคลองน้ำมันม. 6 ตำบลคลองทราย สากเหล็กวัดเจริญสุขารามม. 9 ตำบลหนองหลุม วชิรบารมี
วัดคลองทรายใต้ม. 4 ตำบลคลองทราย สากเหล็กวัดต้นประดู่ม. 1 ตำบลหนองหลุม วชิรบารมี
วัดคลองทรายม. 4 ตำบลท่าเยี่ยม สากเหล็กวัดโนนทองม. 9 ตำบลหนองหลุม วชิรบารมี
วัดท่าเยี่ยมม. 2 ตำบลท่าเยี่ยม สากเหล็กวัดโนนป่าแดงม. 2 ตำบลหนองหลุม วชิรบารมี
วัดตลุกหินม. 2 ตำบลวังทับไทร สากเหล็กวัดกลางวงศ์มณี ม. 8 ตำบลหนองหลุม วชิรบารม
วัดเกาะแก้วม. 2 ตำบลสากเหล็ก สากเหล็กวัดวังตะขบม. 4 ตำบลหนองหลุม วชิรบารมี
วัดไทรย้อยม. 1 ตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก?