หนังสือธรรมะ

รายชื่อหนังสือธรรมะทั้งหมดของทางวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร โดยคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดทับคล้อ ได้จัดทำถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นธรรมทาน "การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง"หนังสือ เรื่อง "ขอเป็นคนดีก็พอ"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น อย่าอร่อยคนเดียว, วันแม่ ๑๒ สิงหาคม, น้ำซึมบ่อทราย, น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก, ความคุ้นเคย, อย่ามองอย่าคิด, ความนิยมในชีวิตต่างๆ, ขอเป็นคนดี, อาวาสโท โหติ สัพพโท, เกิดแก่เจ็บตาย ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 
หนังสือ เรื่อง "Body and Mind"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกข้อเขียนธรรมะเรื่อง "กาย และ จิต" (Body and Mind) และเรื่อง "ธรรมชาติ และ ธรรมะ" (Nature and Dharma) โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

 
หนังสือ เรื่อง "สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘"

โดยอุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ ประพันธ์ถวายพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺฑวณโณ เนื่องในวาระครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นคติเตือนใจ จัดทำถวาย โดย คณะศิษย์ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสือปาฐกถาธรรม เรื่อง "กายและจิต"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกข้อเขียนธรรมะเรื่อง "กาย และ จิต" และเรื่อง "ธรรมชาติ และ ธรรมะ" โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จัดทำถวายโดยคุณวีระชัย วัฒนสมบัติ แจกงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสือ เรื่อง "บุญเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า"

โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น บุญเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า, บอกบุญก็ได้บุญ , ได้เป็นเจ้าภาพกฐิน , ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ, ปั้นยามหาวิกัติ ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณ กฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 
หนังสือ เรื่อง "กตัญญุตา"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกข้อเขียนธรรมะ เรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูต่อบิดา มารดา จัดทำถวายโดยท่านแม่อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ และคณะศิษย์วัดทับคล้อ แจกในงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 
หนังสือพ่อสอนลูก เรื่อง "การใช้บุญเปลือง"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกข้อเขียนธรรมะ เรื่อง "การใช้บุญเปลือง" ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ และพุทธภาษิตต่างๆ จัดทำถวายโดยพันเอกวีระพงษ์ เชี่ยวชาญ และคณะศิษย์ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 
หนังสือ เรื่อง "แม่สอน"

โดย ท่านแม่ อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ เป็นหนังสือรวบรวมคำกลอนธรรมะสั้นๆ เป็นคำสอนซึ่งห่วงลูกๆ เหมือนกับแม่บังเกิดเกล้า ที่ประพันธ์โดยท่านแม่อุบาสิกา พูลสวสัดิ์ ช่างสุพรรณ และนำมาจัดทำเป็นหนังสือคติเตือนใจ จัดทำถวายโดยท่านแม่อุบาสิกาพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสือ เรื่อง "ขอบใจ"

โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ขอบใจ , ขอโทษ , ครั้งแรกในชีวิต , ถวายแรงทาสี , งานประจำปี , ถวาบสัการะขอพร, ใส่บาตร , เกลี่ยทราย, บุญท่านช่วย, บุญท่านให้ ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 
หนังสือ เรื่อง "วันวิสาขบูชา"

โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น รักตัวกลัวตาย , ความลับไม่มีในโลก , ถวายดอกไม้สด , รำถวายมือ , ถวาบดอกมะลิ , สร้างโบสถ์ไทย , อภัยเถอะลูก , ลูกป่วย ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันวิสาขบูชาวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL