หนังสือ เรื่อง "รู้อริยสัจจ์ ๔"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น รู้อริยสัจจ์๔ , ยอมรับสภาวธรรม, มรรคผล, วิหารธรรม, กำไรชีวิต, หนึ่งในดวงใจ, เสบียงลำเลียงส่ง, คำขวัญ, มหาสติปัฎฐาน, นึกดูหัวใจ ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 
group sex porn