หนังสือเรื่อง "เสียเหลี่ยม... เอาไปซื้อโอเลี้ยงไม่ได้"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ใจประเสริฐ, เสียงบุญ, เทวดาผู้รักษาพระพุทธศาสนา, งานในวัด, การงานดับทุก, กตัญญูเป็นมงคล, อานิสงส์กรรมฐาน๕, บุญเหมือนเงา, บวชด้วยอาภรณ์ขาว, ทำบุญใส่บาตร, สำเร็จด้วยใจ, ปลงเสียบ้าง ฯลฯ จัดทำถวายโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) มอบแด่สานุศิษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

 
group sex porn