หนังสือ เรื่อง "กรรมฐานเบื้องต้น"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ในเรื่อง "กรรมฐานเบื้องต้น" จัดทำโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) แจกในงานวันวิสาขบูชา วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 
group sex porn