งานทำบุญประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล

ทำบุญถวายสังฆทาน
ทุกวันพระเวลา ๐๗.๐๐น. เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังเทศน์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๑๐๘ จบและนั่งกรรมฐานทำบุญวันเกิดเป็นครูอาจารย์ และ งานธุดงควัตรประจำปี

คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี และอยู่ธุดงควัตร ๙ คืน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม -๙ มกราคม บวชพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและญาติโยมถือศีล ๘


ทำบุญวันมาฆบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ช่วงเช้าทำบุญถวายสังฆทาน เวลา ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียน


ทำบุญวันนิพานเสด็จย่า
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียน สวดมนต์


ทำบุญประเพณีตรุษไทย ๒ วัน
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เช้าทำบุญ และถวายสังฆทาน


ทำบุญคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๒ เมษายน ช่วงเช้าทำบุญและสวดมนต์ถวายพระพร


ทำบุญวันจักรี
๖ เมษายน เช้าทำบุญ สวดมนต์ถวายพระพร


ทำบุญวันสงกรานต์ ๓ วัน
๑๓ เมษายน ช่วงเช้าทำบุญถวายสังฆทาน และรดน้ำผู้ใหญ่
๑๔ เมษายน ช่วงเช้าทำบุญถวายสังฆทาน ช่วงบ่ายก่อเจดีย์ทราย
๑๕ เมษายน เช้าทำบุญถวายสังฆทาน ร่วมสรงน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) และพระสงฆ์


ทำบุญวันฉัตรมงคล
๕ พฤษภาคม ช่วงเช้าทำบุญ สวดมนต์ถวายพระพร


ทำบุญวันวิสาขบูชา และงานธุดงควัตร ประจำปี
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ช่วงเช้าทำบุญถวายสังฆทาน สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๑๐๘ จบและนั่งกรรมฐาน อยู่ธุดงควัตร ๙ คืน บวชพระ เณรและญาติโยมถือศีล ๘ ทอดผ้าป่าอริยสงฆ์ และวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เวียนเทียน อัฐมีบูชา


ทำบุญวันเกิดท่านแม่
๑๙ พฤษภาคม ถวายภัตาหาร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร สวดมนต์เจริญอายุ


ทำบุญวันอาสาฬหบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เช้าทำบุญถวายสังฆทาน และ เทศน์ธรรมจักร


ทำบุญวันเข้าพรรษา
แรม ๑ ค่ เดือน ๘ เช้าทำบุญ ถวายสังฆทาน และร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน


ทำบุญคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

๒๘ กรกฎาคม ทอดผ้าป่า บูชาและแจกทรัพย์บรมจักร


ถวายสักการะเบิกทรัพย์บรมจักร
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ร่วมทำบุญ และ สวดมนต์ถวายพระพร


เทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติ
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ เทศน์คาถาพัน และ เทศน์มหาชาติ


หลวงพ่อทำบุญให้โยมมารดา
๑ กันยายน ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ช่วงเช้าและช่วงเพล


ทำบุญวันสารทไทย
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ช่วงเช้าทำบุญ


ปริวาสกรรมภายใน

ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑


ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ
๑๙ ตุลาคม ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร สวดมนต์เจริญอายุ


ทำบุญวันออกพรรษา และ ตักบาตรเทโว
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ และ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑


ทำบุญวันปิยะมหาราช
๒๓ ตุลาคม เช้าทำบุญ สวดมนต์ ถวายพระพร


บูชาพระคุณหลวงพ่อใหญ่ วัดเกตุมดีศรีวราราม
๒๗ ตุลาคม ทำบุญ ถวายภัตตาหาร สวดมนต์เจริญอายุ


ทำบุญไหว้ครู และ ลอยกระทง
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ถวายพานบายศรีไหว้ครู


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ ธันวาคม ร่วมทำบุญ และสวดมนต์ถวายพระพร


* นั่งกรรมฐานทุกวัน เวลา ๒๐.๐๐ น. อ่านพระไตรปิฎก และ นั่งกรรมฐาน

* วัดสวนสาขาที่ต้องการแจ้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวัดสวนสาขาผ่านทางเว็บไซท์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หรือการบอกบุญญาติโยมผ่านทางเว็บไซท์วัดทับคล้อดอทคอม ท่านสามารถติดต่อทางผู้จัดทำ

 
group sex porn