อนุโมทนาบุญกุศล

ข้าพเจ้าผู้จัดทำ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลแด่ศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมบุญกุศลสร้างถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ปฏิปัตติบูชา รวมถึงทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ด้วยเทอญ

 

1 น้ำหมักขยะ ลดภาวะโลกร้อน
2 รายนามผู้ร่วมทำบุญปิดทองพระพุทธรูปปรางค์เปิดโลก (สวนพระโพธิสัตว์)
3 รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ เรื่อง ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่๒
4 รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ เรื่อง ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่๑
5 รายนามผู้ร่วมทำบุญถวายรถตู้ "ยนฺตรโถ ยานโต โหติ สุขโท"
6 รายนามผู้ร่วมทำบุญถวายรถกอล์ฟ "กีฬรโถ ยานโท โหติ สุขโท"
7 รายนามผู้ร่วมสร้างหนังสือบทสวดมนต์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)
8 รายนามผู้บริจาคก่อสร้างห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชฯ" และพระตำหนักรับรอง
9 รายนามผู้ซื้อที่ดินถวายวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)
10 รายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์เนื้อหาและภาพในการจัดทำเว็บวัดทับคล้อ.คอม
group sex porn